Đĩa tròn men hỏa biến

Mã Sản phẩm:
Liên hệ:0986 208 790
Tình trạng: Hết hàng
Mô Tả ngắn:

Xóa
hotline

Mô tả sản phẩm

Địa điểm & liên hệ

Đĩa tròn gồm các kích cỡ:

1. Đĩa tròn : ø30cm – H4cm                                                                  7. Đĩa tròn : ø18cm – H3cm

Giá: 400.000đ                                                                           Giá: 120.000đ
2. Đĩa tròn : ø28cm – H3cm                                                                   8. Đĩa tròn : ø16cm – H2,5cm

Giá: 360.000đ                                                                          Giá: 70.000đ
3. Đĩa tròn : ø26cm – H4cm                                                                   9. Đĩa tròn : ø15cm – H2cm

Giá: 260.000đ                                                                          Giá: 50.000đ
4. Đĩa tròn : ø24cm – H3cm                                                                   10. Đĩa tròn : ø13cm – H2cm

Giá: 220.000đ                                                                           Giá: 45.000đ
5. Đĩa tròn : ø22cm – H3cm                                                                   11. Đĩa tròn : ø11cm – H1,5cm

Giá: 170.000đ                                                                           Giá: 35.000đ
6. Đĩa tròn : ø20cm – H3cm                                                                   12. Đĩa tròn : ø10cm – H1,5cm

Giá: 150.000đ                                                                           Giá: 30.000đ

 

Sản phẩm khác