Đĩa tròn gốm nâu

Mã Sản phẩm:
Liên hệ:0986 208 790
Tình trạng: Còn hàng
Mô Tả ngắn:

Xóa
hotline

Mô tả sản phẩm

Địa điểm & liên hệ

Đĩa tròn có các kích cỡ:

• Số 1 : Ø 35cm                                                                   • Số 7 : Ø 20cm

 Giá: 300,000đ                                                                     Giá: 90,000đ
• Số 2 : Ø 30cm                                                                   • Số 8 : Ø 18cm

 Giá: 240,000đ                                                                     Giá: 80,000đ
• Số 3 : Ø 28cm                                                                   • Số 9 : Ø 16cm

  Giá: 220,000đ                                                                    Giá: 50,000đ
• Số 4 : Ø 26cm                                                                   • Số 10 : Ø 15cm

   Giá: 140,000đ                                                                   Giá: 36,000đ
• Số 5 : Ø 24cm                                                                   • Số 11 : Ø 14cm

   Giá: 115,000đ                                                                   Giá: 30,000đ
• Số 6 : Ø 22cm
   Giá: 95,000đ

Sản phẩm khác