-20%
Mã SP: HBHCAC500

Bộ trà hỏa biến vẽ hoa cúc 1

600.000 480.000
-20%
Mã SP: HBXSMAC391150

Bộ tích hỏa biến xanh vẽ sen màu

1.300.000 1.040.000
-20%
-20%
Mã SP: HBGSAC32600

Bộ trà dáng hạt nhỏ hỏa biến gấm sen

800.000 640.000
-20%
Mã SP: HBXAC26550

Bộ ấm vuông men đá xanh

600.000 480.000
-20%
Mã SP: HBXAC24350

Bộ ấm tròn men đá xanh

400.000 320.000
-20%
Mã SP: HBXAC28450

Bộ ấm dáng mới men xanh đá

500.000 400.000
-20%
Mã SP: HBLAC26550

Bộ ấm vuông men lưới đen trắng

600.000 480.000
-20%
Mã SP: HBLAC29550

Bộ ấm dáng mới men lưới chung khay

700.000 560.000
-20%
Mã SP: HBNSAC26600

Bộ trà vuông men nâu bóng vẽ sen

700.000 560.000
-20%
Mã SP: HBNSAC28500

Bộ ấm dang mới men cánh gián vẽ sen

600.000 480.000
-20%
Mã SP: HBLAC25450

Bộ ấm tròn men lưới chung khay

500.000 400.000