Mã SP: HBXSMAC391150

Bộ tích hỏa biến xanh vẽ sen màu

1.300.000
Mã SP: HBXSAC37700

Bộ tích men gấm vàng vẽ sen

850.000
Mã SP: HBGSAC39900

Bộ ấm tích men gấm vàng vẽ sen

1.100.000
Mã SP: HBNSAC39900

Bộ ấm tích men cánh gián vẽ sen

1.100.000