-20%
Mã SP: HBLAC29550

Bộ ấm dáng mới men lưới chung khay

700.000 560.000
-20%
Mã SP: HBLAC25450

Bộ ấm tròn men lưới chung khay

500.000 400.000
-20%
Mã SP: HBXSAC25550

Bộ ấm tron men đen giọt dầu chung khay

700.000 560.000
-20%
Mã SP: HBGVAC27650

Bộ ấm vuông men gấm vàng chung khay

800.000 640.000
-20%
Mã SP: HBGSAC25550

Bộ ấm tròn chung khay men hỏa biến

700.000 560.000
-20%
Mã SP: HBBMAC27700

Bộ ấm trà khay vuông ba màu

900.000 720.000