Mã SP: HBLAC25450

Bộ ấm tròn men lưới chung khay

500.000
Mã SP: HBBMAC27700

Bộ ấm trà khay vuông ba màu

900.000