Mã SP:

Đĩa kiểu vẽ cá màu

130.000280.000
Mã SP:

Đĩa kiểu men hỏa biến

160.000190.000
Mã SP:

Khay chữ nhật men hỏa biến

60.000400.000