Mã SP:

Đĩa chữ nhật gốm nâu

40.000240.000
Mã SP:

Khay chữ nhật

70.000500.000
Mã SP:

Khay chữ nhật cao thành

140.000300.000
Mã SP:

Khay chữ nhật men hỏa biến

60.000400.000
Mã SP:

Đĩa chữ nhật dài

130.000180.000