Mã SP:

Đĩa vuông vênh gốm nâu

50.000240.000
Mã SP:

Đĩa sao gốm nâu

130.000
Mã SP:

Đĩa kiểu vẽ cá màu

130.000280.000
Mã SP:

Đĩa vuông vắt góc

100.000180.000
Mã SP:

Đĩa tam giác

190.000440.000
Mã SP:

Đĩa lá trầu

240.000
Mã SP:

Đĩa quạt

240.000
Mã SP:

Đĩa lá xoài

190.000
Mã SP:

Đĩa chữ nhật lượn cạnh

100.000190.000
Mã SP:

Khay nan men hỏa biến

160.000360.000
Mã SP:

Đĩa tam giác lượn cạnh

100.000160.000