Mã SP:

Đĩa vuông gốm nâu

70.000220.000
Mã SP:

Đĩa vuông

50.000500.000
Mã SP:

Đĩa vuông vắt góc

100.000180.000
Mã SP:

Đĩa vuông men hỏa biến

100.000500.000
Mã SP:

Đĩa vuông vặn

280.000
Mã SP:

Đĩa vuông men hỏa biến

100.000500.000