Mã SP:

Đĩa tròn men hỏa biến

30.000400.000
Mã SP:

Tam giác sâu lượn

160.000
Mã SP:

Khay chữ nhật men hỏa biến

60.000400.000
Mã SP:

Đĩa tam giác men hỏa biến

160.000360.000
Mã SP:

Đĩa vuông men hỏa biến

100.000500.000
Mã SP:

Bát salat vuông

400.000