116 tỷ đồng xây khu trưng bày gốm sứ Bát Tràng
29/12/2018

116 tỷ đồng xây khu trưng bày gốm sứ Bát Tràng

Khu trưng bày gốm sứ Bát Tràng kết hợp với nhà hàng, nhà khách và bãi đỗ xe tĩnh, sẽ là điểm thương mại và du lịch, tạo sức phát triển làng nghề.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5038/UBND-KH&ĐT, đồng ý bổ sung danh mục và đăng tin lựa chọn nhà đầu tư dự án “Khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng và các dịch vụ kèm theo” tại xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm).

Dự án “Khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng và các dịch vụ kèm theo” do Công ty cổ phần Gốm sứ Vạn Xuân đề xuất. Mục tiêu dự án nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch đi đôi với phát triển làng nghề truyền thống.

Dự án gồm 2 khu trưng bày. Khu thứ nhất “Trung tâm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm gốm sứ Giang Cao, kết hợp với nhà hàng, nhà khách và bãi đỗ xe tĩnh”, diện tích khoảng 3,41ha. Khu thứ hai, “Trung tâm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm gốm sứ Bát Tràng, kết hợp với nhà hàng, nhà khách và bãi đỗ xe tĩnh”, diện tích khoảng 1,752 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 116 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong vòng 4 năm (2015 – 2018).