Mẫu vò sen men hỏa biến nhà Gốm Làng Xuất hiện trong “Về Nhà Đi Con” tập 72
08/08/2019

Mẫu vò sen men hỏa biến nhà Gốm Làng Xuất hiện trong “Về Nhà Đi Con” tập 72

Trong Tập 72 của “Về Nhà Đi Con” lên sóng vừa qua có mẫu Vò sen men hỏa biến nhà Gốm Làng. 

Mẫu vò sen này Gốm Làng có nhiều kiểu khác nhau cho các bạn có nhu cầu nhé