Nguyễn Văn Trung
02/01/2019

Nguyễn Văn Trung

Tôi rất thích những sản phầm của Gốm Làng Bát Tràng